Hvordan bli med?

Møt opp på nærmeste arrangement

Mange golfjenter er isolert på hver sin kant. Ved å samarbeide på tvers av klubbene kan vi ta bedre vare på alle golfjenter. Har du lyst til å bli en golfjente, er det bare å møte opp 🙂

Grunnidéen med «Golfjentene» er at vennskap og kjennskap på tvers av klubbene vil bidra positivt til både rekrutteringen og ivaretakelsen.

– Jo, vi har en del jenter som spiller golf, men miljøene er sårbare og potensialet for å få med enda flere jenter er så enormt mye større, sier jenteansvarlig Benedikte Brynestad Grøtvedt.

Mange steder blir jentene stående alene. Derfor har vi nå laget en arena der flere jenter skal få sjansen til å prøve golf. Det er en arena som ikke handler om konkurranse. Det får de i sine egne klubber, på Narvesen Tour eller Srixon Tour.

– Golfjentene er et fristed hvor jenter kan trene og leke med andre jenter, og bli kjent på tvers, sier Bendikte.

Responsen ute i klubbene har vært svært positiv. I flere regioner er samarbeidet for lengst i gang. Nye regioner og klubber rekrutteres fortløpende.

Ta kontakt med oss eller personer i din egen region om du har du lyst til å bli med i Golfjentene. ALLE jenter opp til 19 år er hjertelig velkommen. Og det koster ingenting å prøve!

Benedikte Brynestad Grøtvedt

Jenteansvarlig i Norges Golfforbund
BenedikteBrynestad.Grotvedt@golfforbundet.no

Fredrik Due

Ansvarlig for bredde og utvikling i Norges Golfforbund
Fredrik.Due@golfforbundet.no