Hvor skjer det?

Mange aktiviteter over hele Norge

Jenterekruttering har stått på planen i Golf-Norge i mange år, og Golfjentene sprer seg nå i mange regioner over hele Norge.

Ta kontakt med oss om du ønsker å komme i kontakt med ressurspersoner i ditt område.

Per dato er Golfjentene etablert i følgende regioner der klubber samarbeider:

Bergen, Bodø, Haugaland, Inn, Midt-Norge, Møre og Romsdal, oslo/Viken Øst, Rogaland, Romerike, Sør-Øst, Sørlandet, Viken Vest, Østfold.

Benedikte Brynestad Grøtvedt

Jenteansvarlig i Norges Golfforbund
BenedikteBrynestad.Grotvedt@golfforbundet.no

Fredrik Due

Ansvarlig for bredde og utvikling i Norges Golfforbund
Fredrik.Due@golfforbundet.no