Hva er Golfjentene?

Et golfprogram for ALLE jenter opp til 19 år

Golfjentene er et arrangementsbasert breddeprogram for jenter opp til 19 år. Med felles tiltak på tvers av klubbene kan jenter trene og ha det gøy sammen, med golf og andre aktiviteter.

– Golfjentene fokuserer på alt som er morsomt og fint med golf, som vennskap og respekt for hverandre. All aktivitet skal skje på jentenes egne premisser, lover Benedikte Brynestad Grøtvedt.

Som jenteansvarlig i NGF er hun én av flere ressurser som nå er koblet på i en helthetlig satsing på barn og unge.

– Vi ønsker å løfte juniorgolfen på riktig måte. Vi skal se hele mennesket, og skape en robust neste generasjon, forklarer Fredrik Due, avdelingsleder for bredde og utvikling i NGF.

For Golfjentene er bare starten på noe større. Men rekkefølgen på lanseringen er ikke tilfeldig.

– Jentene kommer først fordi jentene trenger det mest, fastslår Due.

Denne gangen har Norges Golfforbund lovet seg selv å gjøre det skikkelig. NGF har på plass et helt team av folk som brenner for saken.

– Vi skal gjøre alt vi kan for å hjelpe klubbene. For det er ute i miljøene at utviklingen må skje, sier Fredrik.

Benedikte Brynestad Grøtvedt

Jenteansvarlig i Norges Golfforbund
BenedikteBrynestad.Grotvedt@golfforbundet.no

Fredrik Due

Ansvarlig for bredde og utvikling i Norges Golfforbund
Fredrik.Due@golfforbundet.no